V.3.0

Clutch - Topp Webbdesigner 2020

Tack till Clutch.co som utmärkt oss till “Top webbdesigner 2020”. Denna utmärkelse indikerar att webicient har fått höga betyg för kundservice och erkänts som ett företag som framgångsrikt genomfört fleratl webbprojekt.

Vad är Clutch?

Clutch är en oberoende plattform som samlar objektiv feedback från kunder om varje företag som är registrerat på webbplatsen. De utför djupintervjuer med kunder och kunder om kvaliteten på deras interaktion med varje Clutch-registrerat företag.

Web Designers 2020