V.3.0

Badrumskoll

One-page för ett
besiktningsföretag

Badrumskoll är ett oberoende besiktningsföretag med fokus på våtrum. Badrumskoll arbetar mot att hjälpa konsumenter samt fastighetsägare med badrumsbesiktning samt övriga frågor berörande våtrum.

Behovsanalys

Brist på
konvertering

Badrumskoll uppfattade en problematik kring bristande kundkonverteringar rent generellt, och ville därav undersöka vilka fördelar som föreligger med att digitalisera deras verksamhet.

Lösning

One Page med fokus på konvertering

Genom att utveckla en “one-page” webbplats kunde Badrumskoll lägga större fokus på den digitala annonseringen och därmed leda kunder mot avslut. Med hjälp av en attraktiv och välstrukturerad design med konvertering som huvudsakligt syfte kunde badrumskoll öka sin omsättning.

Badrumskoll hemsida 1