Scrolla

Handlarfinans

Handlarfinans är en finansiär som hjälper bilfirmor att växa, med samma princip som en bank, fast bättre. Med hjälp av handlarfinans lagerfinansiering kan bilfirmor öka sitt lager utan att påverka likviditeten.
Plattform:
WordPress
Företag:
Handlarfinans
Kategori
Övrigt

Design, utveckling och underhåll

I produktionen av Handlarfinans nya webb var syftet att få besökare och förstå konceptet lagerfinansiering. Utmaning i detta projekt låg i att skapa en intresseväckande men samtidigt informativ webbplats.
Efter många tankar och reflektioner resulterade sajten i ett informativt upplägg med fokus på att snabbt informera besökaren om fördelarna med lagerfinansiering och att arbeta med Handlarfinans.

Relaterade kundcase

Texas Longhorn

Texas Longhorn är en av Sveriges största restaurangkedjor med mat av toppkvalitet med familjär känsla.

Karl-Adam Bonniers Stiftelse

Karl-Adam Bonniers Stiftelse är en oberoende och opolitisk aktör som har till syfte att stödja forskning och utbildning inom företagsekonomi och företagsjuridik.