V.3.0

Prowork

En webbplats med automatiserat annonsflöde inom bemanning.

Prowork är ett rekrytering- och bemanningsföretag i Täby, Stockholm. Företaget lägger fokus på arbetskraft inom byggbranschen, men även inom övriga sektorer som är i behov av bemanning och rekrytering.

Behovsanalys

Föråldrad design & brist på automatisering

Som bemanningsföretag är det ytterst viktigt att de arbetsmöjligheter du tar fram måste synas. En professionell design är även betydande i att framställa verksamheten som pålitlig. Proworks webbplats var i behov av en ny design som garanterar att alla potentiella kunder som besöker sidan får ett professionellt bemötande.

Prowork var även i behov av en integration till deras bemanningssystem (ERP-system) som skulle komma att publicera de bemanningstjänster som erbjöds.

Lösning

Lagerbaserad design med ERP-integration

Vi kom fram till att en lagerbaserad design med tydliga CTA (Call to action)-möjligheter vore det optimala för att uppfylla webbplatsens behov.

Resultatet blev en ökad kundkontakt med tydliga kommunikationsvägar mellan verksamhet och besökare. Med hjälp av ett API från deras ERP-system integrerades Proworks lediga bemanningstjänster direkt till webbplatsen. Dessa annonser uppdaterades sedan automatiskt.

Prowork 2
Prowork 3
Prowork 4

“Vi har använt oss av Webicient i samband med att vi ville fräscha upp och modernisera vår hemsida. Vi är väldigt nöjda med resultatet, men också hur processen gick till. Med det sagt så är det naturligt att rekommendera Webicient till andra bolag.”

Mikael Rönnberg
— VD Prowork