V.3.0

Se till att allting alltid kommunicerar med varandra.

Kombination av olika system bidrar i regel till tidsvinst för företag då kommunikationen emellan automatiseras. Genom att låta oss integrera dina system med varandra kan du lägga mindre tid på administration och mer fokus på din verksamhet.

TA-System

När ett köp görs i din e-handelsbutik förflyttas kundinformationen automatisk till ditt TA-system.

Ekonomisystem

Låt varje köp bokföras i ditt ekonomisystem utifrån en bestämd bokförings-mall.

Sociala medier

Integrera Facebook, Instagram och LinkedIn på din webbplats.

E-handelssystem

Automatisera bokföring av kundköp, förflyttning av kunduppgifter och avcheckning av betalningar i Woocommerce.

CRM-system

Koppla ett Client-relation-managementsystem till sidan för en bättre kundupplevelse.

API-Koppling

Hämta eller skicka information mellan externa system och din webbplats.

4 STEG - ARBETSPROCESS

Integration har aldrig varit lättare.

Processen är simpel men detaljrik. Genom tydlig redogörelse för integrationens logiska flöde kan vi säkerställa sig om att allt utförs korrekt.

Steg 1

Behovsanalys & Identifiering

Primärt identifieras vad som är i behov av en integration. Därefter samlas information kring behovet som presenteras i en offert avseende arbetsuppgifter och önskat resultat.

Steg 2

Uppstartsmöte & Kontakt

Vid uppstartsmötet efterfrågas kontaktuppgifter från det företag/system du vill integrera mot, för att själva kunna bibehålla en kontakt under integration vid eventuella frågor. Detta för att allting ska bli rätt, men även för att underlätta för dig som kund.

Steg 3

Utförande

Vi påbörjar integrationen och ser till att följa tidsplanen. I detta skede utförs allt arbete och kontroller så att integrationen mellan systemen är funktionell och kommunikativ.

Steg 4

Lansering & säkerhetsställning

Integrationen är klar och vi säkerställer än en gång att allting har gått som det ska och att integrationen har gått i linje med dina önskemål som kund.

arrow-left
arrow-icon-size3

Du behöver integrationer om:

Du behöver inte en webbplats om:

“Om ni söker en webbyrå som ger formidabel personlig service, har ett tekniskt kunnande, lyssnar på sina kunders idéer och alltid gör sitt bästa. Då ska ni välja Webicient.”

Kristina Andersson
— Owa