V.3.0

Webbplatsen ska vara lika bra som din verksamhet

Din webbplats ska vara lika attraktiv som din verksamhet. Webbplatsens uppgift är att spegla din verksamhet över nätet med målsättningen att nå ut till fler kunder. Ett ofta förekommande misstag är utebliven budgetering inom webbutveckling vilket i regel resulterar i en förlust av kunder.

Design

En webbplats bör vara lika professionellt utformad som din verksamhet. Designen verkar därav fundamental.

Funktionalitet

Olika branscher kräver olika funktioner, men det huvudsakliga syftet är alltid att dina besökare enkelt ska kunna kontakta dig vid intresse eller frågor.

Texter

Innehållet på din webbplats ska vara konkret, informativt och lättläst. På det sättet kan besökare förstå tydligt vad din verksamhet presenterar.

Känsla

Det är en skillnad på om du säljer barnkläder eller om du driver ett bemanningsföretag inom byggsektorn. Rätt känsla resulterar förtroende.

Bilder

85% av en webbplats besökare läser hellre information intill en relaterbar bild. Därav är professionella bilder på din webbplats väsentliga.

Användarvänlighet

All information ska vara tydlig och tillgänglig på din webbplats. Besökare ska kunna kontakta dig vid frågor eller vid intresse.

6 STEG - ARBETSPROCESS

En tydlig process för varje projekt.

Transparens och kommunikation är fundamentala aspekter i webbprojekt. Därför ser vi till att alltid inkludera dig som kund i processen.

Steg 1

Behovsanalys & lösningsförslag

Tillsammans med dig som kund sätter vi oss ned och tittar på dina förutsättningar, önskemål och syften med webbplatsen, och presenterar sedan en unik lösning utformad efter dina behov och preferenser. Därefter redogörs för en offert med tidsplan, tekniska specifikationer och kostnader.

Steg 2

Uppstartsmöte

Gemensamt kartlägger vi projektets upplägg och bryter ned dess beståndsdelar innan vi påbörjar vårt arbete.

Steg 3

Designleverans

Vi levererar din design tillsammans med ett revisionsformulär och kommentarer från vår designer. Du granskar arbetet och återkommer med eventuella synpunkter och frågor i revisionformuläret.

Steg 4

Material

När designen är färdigställd ber vi om webbplatsens innehåll. Detta kommer ifrån dig alternativt, om överenskommet, från copywriters och/eller fotografer.

Steg 5

Webbutveckling

Utvecklaren lägger in innehåll, implementerar design och framställer samtliga överenskomna funktioner och lösningar. Vi säkerställer även att din webbplats är anpassad för mobila besökare.

Steg 6

Lansering

Webbplatsen lanseras och går live. Vi bjuder in till fika för att tillsammans med dig fira din nya och professionellt utvecklade webbplats. Efter lansering så driftsätter vi, uppdaterar och underhåller webbplatsen, så att den alltid är snabb, säker och fungerar optimalt.

arrow-left
arrow-icon-size3

Du behöver en webbplats om:

Du behöver inte en webbplats om:

“Om ni söker en webbyrå som ger formidabel personlig service, har ett tekniskt kunnande, lyssnar på sina kunders idéer och alltid gör sitt bästa. Då ska ni välja Webicient.”

Kristina Andersson
— Owa